سازمان ما

شرکت شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

بخش فروش: این بخش شامل واحدهای فروش و خدمات مربوط به امور مشتریان و همچنین نمایندگان فروش می باشد.

دفتر فنی: وظیفه طراحی و آماده‌سازی نقشه‌های اجرایی را بر عهده دارد. ترکیب این بخش از همکاران معمار، سازه و طراح صنعتی تشکیل گردیده است.

بخش قالب سازی: مدل سازی و تهیه انواع قالب ها با استفاده از فلز، فایبرگلاس، سیلیکون، چوب و ... توسط نیروهای مجرب و کارآزموده این بخش، انجام می پذیرد.

بخش تولید قطعات GRC: قطعات با روش های پاشش و پریمیکس در خط های جداگانه تولید می شوند.

بخش کنترل کیفی: قطعات پس از تولید توسط کارشناسان این واحد مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید از نظر استانداردهای تعریف شده جهت ارسال تحویل قسمت مربوطه می شود. ضمنا این بخش با انجام آزمایش های روزانه و دوره ای نظارت کامل بر روند تولید از ابتدا تا ارسال و نصب قطعات دارد.

بخش آماده سازی، بسته‌بندی و ارسال

بخش تیم‌های اجرایی جهت نصب قطعات در پروژه ‌های گوناگون

هیت اجرایی متشکل از نمایندگان بخش‌های فوق که وظیفه نظارت بر تمامی عرصه‌های فعالیت را بر عهده دارد.