نمای سفارشی GRC

نمای سفارشی GRC به معنی ، تولید و نصب قطعات GRC بر مبنای نقشه های مورد نظر معمار پروژه است. در این کار تمام جزئیات اجرایی از جمله ابعاد و اندازه ها و نقاط اتصال به سایر اجزای ساختمان از جمله پنجره ها به دقت پیش بینی شده و قالب سازی می گردد. هر قطعه که مخصوص خود را دارد و پیش بینی نصب هر یک در محل مخصوص خود انجام می گیرد.

دستیابی به یک نمای منحصر به فرد صرفنظر از نوع طراحی در این روش هدف اصلی کار است.

تکنیک GRC بیشترین توانایی را در این زمینه داراست و برتری های چشمگیری نسبت به سایر متریال های قابل استفاده در نما را به خود اختصاص می دهد.

b7ab0290-760e-4f56-889c-c7b9b4bf5aa3.JPG

Presentation2.jpg

نحوه سفارش

2دیاگرام سفارش.jpg